ผลคะแนนเลือกตั้ง สว.

หลังจากผ่านการเลือกตั้ง สว. ขอรายงานผลการเลือกตั้ง สว. ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง ผู้ที่ได้อันดับ 1  ได้แก่ นาย ประวัติ ทองสมบูรณ์ ซึ่งตอนนี้คะแนนนับแล้ว 100 %  แต่ยังไม่เป็นทางการนะครับรอทาง กกต. ประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกที

รายงานผลคะแนนเขตเลือกตั้ง จ.มหาสารคาม

Last Update by GITS : March 3, 2008, 9:45 am  

 

นับคะแนนไปแล้ว 100.00 % 

จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 689763 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 380011 คน

บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 355142 บัตร

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16600 บัตร

บัตรเสีย 8269 บัตร

 

รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก

หมายเลข 1   นาย ประวัติ ทองสมบูรณ์

144152 คะแนน

หมายเลข 6   นาง วราภรณ์ ตปนียากร

59014 คะแนน

หมายเลข 9   นาย พรชัย สัจจพงษ์

35516 คะแนน

 

ผลคะแนนของผุ้สมัครรับเลือกตั้งของเขตเลือกตั้ง จ.มหาสารคาม

หมายเลข 1   นาย ประวัติ ทองสมบูรณ์

  144152 คะแนน

หมายเลข 2   นาย ถวิล บุตรศรี

  16611 คะแนน

หมายเลข 3   นาย สันติ ประทุมรัตน์

  12224 คะแนน

หมายเลข 4   นาย วินัย วงศ์รัตนะ

  16720 คะแนน

หมายเลข 5   นาย นายกิตติศัพท์ สุขศรี

  5445 คะแนน

หมายเลข 6   นาง วราภรณ์ ตปนียากร

  59014 คะแนน

หมายเลข 7   นาง สาคร ยอดป้องเทศ

  21449 คะแนน

หมายเลข 8   นาย ทินกร บุตรเนียร

  7424 คะแนน

หมายเลข 9   นาย พรชัย สัจจพงษ์

  35516 คะแนน

หมายเลข 10   นาย สุธี สิทธิชัย

  7718 คะแนน

หมายเลข 11   นาย สุเทพ อัตถากร

  18201 คะแนน

หมายเลข 12   นาย วัฒนา จันทศิลป์

  8782 คะแนน

ไลค์ & แชร์:
20

แสดงความคิดเห็น

comments