รพ.มหาสารคาม นำหน่วยแพทย์ ลงพื้นที่น้ำท่วมตรวจสุขภาพประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพ พบว่าชาวบ้านมีภาวะเครียดหลังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมเป็นเวลานาน

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ลงพื้นที่บ้านโปโล ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม นำถุงยังชีพมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน 4 หมู่บ้าน พร้อมทั้งตรวจสุขภาพ ให้ความรู้และแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ ตลอดจนแจกยารักษาโรคแก่ประชาชนที่เจ็บป่วย
ทั้งนี้ ปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่ประชาชนจะเจ็บป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำ เช่น โรคเท้าเปื่อย น้ำกัดเท้า ท้องร่วง รวมถึงมีภาวะความเครียด หลังจากที่น้ำได้เข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนเป็นเวลานาน และทำให้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายไม่ว่าจะเป็นนาข้าวที่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวหรือสวนผลไม้ที่กำลังออกผลต้องเน่าตาย ซึ่งกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ต้องใช้เวลานาน
นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล แสดความเป็นห่วงว่า สถานการณ์น้ำท่วมจะกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ขอให้ระมัดระวังโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู โรคตาแดง โรคเท้าเปื่อย น้ำกัดเท้า ท้องร่วง หรือภาวะความเครียด พร้อมเตือนประชาชนอย่าทิ้งขยะ ทิ้งเศษอาหาร รวมทั้งถ่ายอุจจาระลงในน้ำเพราะจะทำให้น้ำสกปรก เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค ควรสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย หากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย สถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีลดลง 1 ซม. พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 51,043 ไร่ ท่วมบ้านพักอาศัย จำนวน 13 ตำบล 102 หมู่บ้าน 7,067 ครัวเรือน วัด 3 แห่ง โรงเรียน 3 แห่ง ถนนถูกน้ำท่วม 10 เส้นทาง, อำเภอกันทรวิชัย น้ำในแม่น้ำชีลดลง 1 ซม. พื้นที่ถูกน้ำท่วม 10 ตำบล จำนวน 82 หมู่บ้าน 6,949 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 58,060 ไร่ หมู่บ้านที่ถูกตัดขาดการสัญจรต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ 2 หมู่บ้าน คือบ้านใคร่นุ่น หมู่ 10 และหมู่15 รวม 120 ครัวเรือน ถนนระหว่างหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสัญจรลำบาก 8 เส้นทาง, อำเภอเมืองมหาสารคาม แม่น้ำชีสูงขึ้น 1 ซม. น้ำท่วมขังที่พักอาศัยใน 6 ตำบล 44 หมู่บ้าน 1,007 ครัวเรือน วัด/สำนักสงฆ์ 19 แห่ง โรงเรียน 2 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสัญจรไม่ได้ 8 หมู่บ้าน ใน 5 ตำบล หมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมต้องใช้เรือสัญจร 3 หมู่บ้าน คือบ้านดอนโด ต.แก่งเลิงจาน 92 ครัวเรือน บ้านท่าค้อ หมู่ 14 ต.ลาดพัฒนา 84 ครัวเรือน บ้านดอนไฮ หมู่ 1 ต.ฮ้วยแอ่ง 57 ครัวเรือน ถนนชำรุด 18 สาย พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเเสียหาย จำนวน 15,971 ไร่
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยชนะ แดงทองคำ
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

ไลค์ & แชร์:
20

แสดงความคิดเห็น

comments