เขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบายน้ำมหาสารคามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง

น้ำท่วม มหาสารคาม

เขื่อนอุบลรัตน์ กำหนดแผนการเพิ่มการระบายน้ำ 37 – 45 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน เริ่มวันที่ 13 ตุลาคมนี้ จะมีผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นอีก แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อปท. ในมหาสารคาม ร่วมเฝ้าระวังจุดเสี่ยง
(12ต.ค.60)สำนักชลประทานที่ 6 ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาจากสถานการณ์ รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีน้ำไหลเข้ามากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร(ล้าน ลบ.ม.) และยังมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอีกอย่างต่อเนื่อง ความจุปัจจุบัน(12ต.ค.60) 2,674.23 ล้าน ลบ.ม. (109.99%) จากความจุสูงสุด 2,431 โดยมีการระบายน้ำวันละ 34 ล้าน ลบ.ม.
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น ได้อนุญาตให้เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำเพิ่มอยู่ในช่วง 35 – 45 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน โดยจะปรับเพิ่มได้เมื่อระดับน้ำเท่ากับ +182.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และจะพยายามควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกินที่ระดับ +183.00 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยกำหนดแผนการเพิ่มการระบายน้ำ ดังนี้
วันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2560 จะเพิ่มการระบายเป็น 37 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน, วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 40 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน, วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 43 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน, วันที่ 19 ตุลาคม เป็นต้นไป จะเพิ่มการระบายเป็น 45 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งปริมาณการระบายดังกล่าวจะมีผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นอีก จึงขอให้โครงการฯที่เกี่ยวข้อง เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการเสริมพนังกั้นน้ำพร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารชลประทานต่างๆ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงต่างๆด้วย
…ชัยชนะ แดงทองคำ…ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

ไลค์ & แชร์:
20

แสดงความคิดเห็น

comments