รายชื่อผู้บริหาร-ข้าราชการ อปท. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560

รายชื่อผู้บริหาร-ข้าราชการ อปท. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560

ราชกิจจาฯ เผยแพร่รายชื่อผู้บริหาร-ข้าราชการ อปท. ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)


http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=65047.0

ไลค์ & แชร์:
20

แสดงความคิดเห็น

comments