ประเพณีบุญผะเหวด (พระเวส).

ชาวบ้านโคกพระ ร่วมสืบสาน งานบุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 ตั้งขบวนแห่ จากสวนสาธารณะหนองบัว มายังวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา อำเภอกันทรวิชัย จังหหวัดมหาสารคาม

บุญผะเหวด

บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน ๓ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า[caption id="attachment_381" align="alignnone" width="640"] บุญผะเหวด กันทรวิชัย วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา. 21 มีนาคม 2558[/caption]

เทศบาลตำบลโคกพระ ขอเชิญเที่ยวงาน บุญเดือนสาม นมัสการพระพุทธมิ่งเมือง ฟูเฟื่องเรื่องอาหารปลอดภัย วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬาอำเภอกันทรวิชัย

[caption id="attachment_343" align="alignnone" width="640"] เทศบาลตำบลโคกพระ ขอเชิญเที่ยวงาน บุญเดือนสาม นมัสการพระพุทธมิ่งเมือง ฟูเฟื่องเรื่องอาหารปลอดภัย วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกีฬาอำเภอกันทรวิชัย[/caption]

บุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลโคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ปี 2555

เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลโคกพระร่วมกับ ประชาชน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ จัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ ประจำปี 2555 คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/sarakhamdotcom
1 2 3 9