บุญผะเหวด

บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน ๓ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า[caption id="attachment_381" align="alignnone" width="640"] บุญผะเหวด กันทรวิชัย วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา. 21 มีนาคม 2558[/caption]

ทำบุญปีใหม่. 2553

สวัสดีปีใหม่ 2553 ครับ ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีโอกาสได้กลับบ้าน ไปทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณี ที่คนอิสาน และคนไทยทำกันเป็นประจำทุกปี คือการตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ ภาพเหล่านี้ผมถ่ายที่ สนามที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม. มีพระสงฆ์ จากหลายวัดในอำเภอ มาบิณฑบาตร ได้ทำบุญแล้วก็สบายใจ และเป็นศิริมงคลกับตัวเราเองด้วยครับ. ท่านเจ้าคณะฯ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ชาวตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย ร่วมกันจัดงานประเพณีไหลเรือไฟไทญ้อ เนื่องในวันออกพรรษา

ที่บริเวณสนามกลางบ้านท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ชาวบ้านท่าขอนยางร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประเพณีไหลเรือไฟ ออกพรรษาชาวไทญ้อทั้ง 15 หมู่บ้าน เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม โดยมีนายทองทวี พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงาน และมีประชาชนชาวตำบลท่าขอนยางเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน               นายศุภชัย บุตราช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าขอนยาง กล่าวว่า สำหรับการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟไทญ้อเนื่องในวันออกพรรษาในครั้งนี้ได้จัดสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี สำหรับการไหลเรือไฟไทญ้อนั้นเนื่องจากชาวชุมชนท่าขอนยางเดิมที่เป็นชาวญ้อที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านพักอาศัยอยู่ที่บริเวณดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่าบ้านท่าขอนยาง ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน               ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีออกพรรษาของไทย ชาวตำบลท่าขอนยางจึงร่วมกันจัดประเพณีดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างกว้างขวางต่อไป               สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแห่ขบวนตำนานงานประเพณีออกพรรษา การแสดงวิถีชาวญ้อที่อาศัยอยู่ในตำบลท่าขอนยาง เพื่อสืบสานให้สืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป ขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์

พระพุทธกันทรวิชัย

พระพุทธกันทรวิชัย สร้างจำลองอัญเชิญประดิษฐาน ไว้หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าหากท่านมาจังหวัดมหาสารคามหรือเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม ต้องมาสักการะ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวท่านเอง..ส่วนประวัติความเป็นมามีดังนี้ครับ. ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525  สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สร้างพระพุทธรูปแบบเอกลักษณ์ของชาวอีสาน เพื่อเป็นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคามโดยนำพระพิมพ์ดินเผาที่ขุดค้นพบ จากเมืองโบราณที่อำเภอกันทรวิชัยเป็นต้นแบบ เป็นพระพุทธรูป แบบศิลปทวารวดีสกุลช่างพื้นเมือง ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรเหนือ ฐานบัว มีเรือนแก้วอยู่เบื้องพระปฤษฎางค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเททองหล่อ เมื่อ วันที่ 20 เมษายน พุทธศักราช 2524 ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานนามว่า พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ไว้ ณ ผ้าทิพย์ด้านหน้าฐานพระพุทธรูป       ต่อมาจังหวัดมหาสารคามได้จำลองพระพุทธกันทรวิชัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่จังหวัด และหน่วยราชการต่างๆ ในภาคอีสานอย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างจำลองอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคามอีกแห่งหนึ่ง

กันทรวิชัย

อำเภอกันทรวิชัย เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป้นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจดีซึ่งเป็นผลมาจากมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ที่ตำบลขามเรียง ในเขตอำเภอกันทระวิชัย ทำได้มีความเจริญ ต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ หอพัก ร้านอาหารต่างๆ ล้วนได้ผลประโยชน์จากนิสิต นักศึกษา      คำขวัญอำเภอ            กันทรวิชัยเมืองพระ สระบัวคู่บ้าน การเกษตรฟูเฟื่อง พลเมืองอยู่เป็นสุข                ที่ตั้ง             อำเภอกันทรวิชัย เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 11 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม ที่ว่าการอำเภออยู่ห่างจากจังหวัดระยะทาง 16 กิโลเมตร โดยไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 มหาสารคาม-กาฬสินธุ์            พื้นที่             มีพื้นที่ทั้งหมด 412  ตารางกิโลเมตร เป็นเนื้อที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกพระ 3.66…