งานนมัสการพระธาตุนาดูน 20-28 กุมภาพันธ์ 2553

        ขอเชิญร่วมงานนมัสการ พระบรมธาตุนาดูน ณ พุทธมณฑลอีสาน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม นมัสการพระธาตุ ตักบาตรทำบุญ เพิ่มพูนบารมี  ปีละ 1 ครั้งสำหรับงานประเพณีนมัสการ พระบรมธาตุนาดูน ซึ่งจัดขึ้น 9 วัน 9 คืน ติดต่อกัน ปีนี้ ระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2553 ในงานมีมหรสพ  ชมฟรี ตลอดงาน อาทิเช่น วันที่ 20 ก.พ. หมอลำ คณะ แก่นนครบันเทิงศิลป์ วันที่ 21 ก.พ. เดือนเพ็ญ อำนวยพร วันที่ 22 ก.พ. หมอลำ คณะ ประถมบันเทิงศิลป์ วันที่ 23 ก.พ.…

งานนมัสการพระธาตุนาดูน

อำเภอนาดูน ได้กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูนขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ บริเวณพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา อันเป็นการสืบทอดวิถีปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป พระธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสาน เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่แสดงว่าบริเวณแห่งนี้ เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรื่องของนครจำปาศรี เมืองโบราณในอดีต อีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่า มีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 สมัยทวาราวดี จึงได้สร้างพระธาตุตามแบบสถูปที่ได้ค้นพบ และทุกปี จะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูนขึ้น และในปีนี้กิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนแห่ประเพณี 12 เดือน, การทำบุญตักบาตร, การเวียนเทียนวันมาฆบูชา, การปฏิบัติธรรมวิปัสสนา, การออกนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การแสดงแสง สี เสียง ประวัติความเป็นมานครจำปาศรี  และการจัดร้านสินค้าชุมชน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนพระธาตุนาดูน  อำเภอนาดูน…