นัดพบแรงงาน

จังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันนัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จังหวัดมหาสารคาม พบกับตำแหน่งงานกว่า 10,000 อัตรา จากนายจ้างกว่า 100 แห่ง  ชมการแสดงและสาธิตอาชีพอิสระ และสินค้า OTOP การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และกิจกรรมน่าสนใจต่างๆ มากมาก โอกาสดีในการสมัครงาน เตรียมหลักฐาน สมัครงานให้พร้อม เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน วุฒิทางการศึกษา รูปถ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดมหาสารคาม โทร. 043-777540-1