พระพุทธกันทรวิชัย

พระพุทธกันทรวิชัย สร้างจำลองอัญเชิญประดิษฐาน ไว้หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่าหากท่านมาจังหวัดมหาสารคามหรือเป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม ต้องมาสักการะ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวท่านเอง..ส่วนประวัติความเป็นมามีดังนี้ครับ. ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525  สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สร้างพระพุทธรูปแบบเอกลักษณ์ของชาวอีสาน เพื่อเป็นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคามโดยนำพระพิมพ์ดินเผาที่ขุดค้นพบ จากเมืองโบราณที่อำเภอกันทรวิชัยเป็นต้นแบบ เป็นพระพุทธรูป แบบศิลปทวารวดีสกุลช่างพื้นเมือง ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรเหนือ ฐานบัว มีเรือนแก้วอยู่เบื้องพระปฤษฎางค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเททองหล่อ เมื่อ วันที่ 20 เมษายน พุทธศักราช 2524 ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานนามว่า พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ไว้ ณ ผ้าทิพย์ด้านหน้าฐานพระพุทธรูป       ต่อมาจังหวัดมหาสารคามได้จำลองพระพุทธกันทรวิชัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่จังหวัด และหน่วยราชการต่างๆ ในภาคอีสานอย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างจำลองอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคามอีกแห่งหนึ่ง

วัดหนองเหล็ก โกสุมพิสัย

   วัดบ้านหนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย เมื่อต้นเดือนมกราคมครับ เป็นวัดที่มีความงดงามทางด้าน สถาปัตยกรรมซึ่ง สวยงาม อย่างที่เห็นในภาพเลยครับ. เจ้าอาวาสวัดที่สร้างความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาให้กับวัดและหมู่บ้านนี้คือ พระสุนทรธรรมภาณี (พระคุณเจ้าสอน สุนทโร) อดีตเป็นเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย ปัจจุบันมรณภาพไปแล้ว จากความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและหลวงปู่สอนของชาวบ้านในละแวกนั้น ทำให้มีการจัดสร้างพุทธวัตถุ และพุทธสถาณจำนวนมากภายในวัด ซึ่งนำโดยพระมหากมลศิลป์ กมสินโน(เจ้าอาวาสวัดเขากำแพง พระอุปฐากของหลวงปู่สอน)พร้อมด้วยชาวบ้านที่เป็นศิษยานุศิษย์วัดเขากำแพง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีครับ ขอขอบคุณภาพสวย ๆ คุณ woarwit seanphala  มากเลยครับที่ส่งภาพสวย ๆ สถานที่น่าสนใจมาให้ผมลงในเว็บไซต์ แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม. เพื่อน ๆ คนไหนมีภาพสถานที่น่าสนใจก็ส่งมาได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์กับจังหวัดเราครับ