บุญผะเหวด

บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน ๓ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า[caption id="attachment_381" align="alignnone" width="640"] บุญผะเหวด กันทรวิชัย วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา. 21 มีนาคม 2558[/caption]

ทำบุญปีใหม่. 2553

สวัสดีปีใหม่ 2553 ครับ ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีโอกาสได้กลับบ้าน ไปทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณี ที่คนอิสาน และคนไทยทำกันเป็นประจำทุกปี คือการตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ ภาพเหล่านี้ผมถ่ายที่ สนามที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม. มีพระสงฆ์ จากหลายวัดในอำเภอ มาบิณฑบาตร ได้ทำบุญแล้วก็สบายใจ และเป็นศิริมงคลกับตัวเราเองด้วยครับ. ท่านเจ้าคณะฯ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

“หมอลำ” ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

นายแพทย์สุชาติ ทองแป้น  หมอแป้น ราชาหมอลำ แห่งบ้านร่มเย็น ในรายการ คนค้นคน โรงพยาบาลมหาสารคามไอเดียกระฉูด ใช้การแสดงพื้นบ้าน “หมอลำ” ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หลังพบการแพร่ระบาดในหมู่บ้านและชุมชนเพิ่มสูงขึ้น               นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ รองผู้วาราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ณ ลานหน้าห้างเสริมไทย พลาซา สรรพสินค้า พร้อมแสดงสาธิตการสวมหน้ากาก และการล้างมือให้ปลอดภัยจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 รวมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ การสาธิตผลิตน้ำยาล้างมือ การทำหน้ากากอนามัยอย่างง่ายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง               โดยเน้นการกินอาหารร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือ หากมีอาการไอ จาม ปวดศีษะจะต้องสวมหน้ากากนามัยเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค ไม่เข้าไปอยู่ในทีี่่แออัด จะต้องออกกำลังกายทุกวันๆ ละ 30 นาที่ พักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารที่มีวิตามินซีสูง หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงอย่าซื้อยากินเองเด็ดขาด              …

เข้าพรรษาตักบาตรข้าวเหนียว มหาสารคาม

เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวมหาสารคาม ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ถวายสังฆทาน และเทียนพรรษากับพระภิกษุ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษากันอย่างคึกคัก               (7 ก.ค.) ที่วัดบ้านเอียด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นวัดในชนบทประจำหมู่บ้าน มีประชาชนจำนวนมาก ร่วมกันตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ดอกไม้ธูปเทียน เครื่องสังฆทาน และเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อใช้กิจสงฆ์ตลอดระยะเวลา 3 เดือน               สำหรับการเดินทางมาทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ มีประชาชนมาทำบุญมากกว่าทุกปี โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานที่ทำงานที่กรุงเทพฯ ได้เดินทางกลับมาทำบุญที่บ้านจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวถึง 5 วัน ตามที่รัฐบาลกำหนด บรรยากาศภายในวัดและด้านในศาลาจะมีคนมาทำบุญมากเป็นพิเศษ               อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าเทียนพรรษาที่ประชาชนนำมาถวายให้กับพระสงฆ์ มีขนาดเล็กว่าทุกปี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาวะเศรษฐกิจ โดยชุดสังฆทานที่ถวายพระ ประชาชนจะซื้อสิ่งของมาใส่ถังสังฆทานเองมากกว่าซื้อสังฆทานสำเร็จรูปตามร้าน เพราะมั่นใจว่าจะได้ของถวายพระที่มีคุณภาพมากกว่าซื้อจากร้าน ขอบคุณ ผู้จัดการออนไลน์.

มหาสาคาม-ชาวมหาสารคามกว่า 500 คน ร่วมฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในสัปดาห์วันิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

           ที่ลานธรรมพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กองทุนพัฒนาแลอนุรักษ์พระบรมธาตุาดูน ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรขึ้นในสัปดาห์วันวิาขบูชามหาสารคาม ได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชน ประอบด้วยผู้นำท้องถิ่ และประชาชนทั่วไปทังในจังหวัดและต่างจงหวัด กว่า 500 น เข้าร่วมปฏิบัติธรรม อันเป็นการพัฒนาด้านจิตใจของผู้นำท้องถิ่นและผู้ที่เข้ารวมปฏิบัติธรรม ให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน                ทั้งจะช่วย ให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกไม่เบียดเบียนกัน อาศัยความเป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินความถูกต้อง อีกท้งเป็นการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศานาและสืบทอดการประกอบศาสนพิธีเป็นพุทธบชาโดยผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้พร้อมใจกันรักษาศีล 8 ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา ทำบุญตักบาต เข้าศึกษาธรรมกับพรวิทยากรประจำกลุ่ม เดินจงกรมฝึกสมาธิ และทำวัตรเย็น                และในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ซึงตรงกับวันวิสาขบูชผู้ที่เข้าร่วมปฏิบติธรรมและเหล่าพุทธาสนิกชนจะร่วมกันเวยนเทียนรอบพระบรมธาุนาดูน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สัมาสัมพุทธเจ้า ขอบคุณ ผู้จัดการออนไลน์
1 2 3