คลองสมถวิล

    สวัสดีครับไม่ได้อัพเดทเว็บซะ สัปดาห์กว่า ๆ ดูจากปฏิทินด้านขวามือก็สิบวันพอดีเนื่องจากพักนี้งานชุกชุมเหลือเกิน…ได้ฤกษ์วันนี้เวลาตีหนึ่งกว่าๆ จำได้ว่ามีเพื่อนใจดีส่งรูปมาให้ก็เลยเอามาลงเว็บซะเลยคลองสมถวิลนี่แหละ….ใครมาสารคามก็ต้องเคยผ่าน….คลองสมถวิลเป็นคลองที่ ชาวจังหวัดมหาสารคามรู้จักดี ซึ่งไหลผ่าน สถานีขนส่ง (บขส.) ,ผ่านห้างเสริมไทย, ผ่านโรงแรมตักศิลา, ไปจนถึง กุดนางใย, วิทยาลัยอาชีวศึกษา , คลองสมถวิลเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งที่เทศบาลใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเทศบาล คลองสมถวิลมีความยาวประมาณ 3,850 เมตร ทางเทศบาลดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ให้สะอาดกว่าเดิมที่น้ำเน่าเสีย และที่ผ่านมาทางเทศบาลได้ใช้จุลินทรีย์แก้ปัญหาคลองสมถวิล ให้สภาพน้ำดีขึ้น ไม่นานมานี้มีเพื่อนผู้ใจดีถ่ายภาพมาฝากให้เราได้ชมครับ. ขอบคุณภาพสวยๆ จากคุณ woarwit seanphala ไลค์ …

Read More