เลือกตั้งสว.

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551  นี้ ขอเชิญชวนพี่น้อง ชาวจังหวัดมหาสารคามทุกท่าน ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเลือกตั้ง สว. เพื่อเข้าไปตรวจสอบ การทำงานของ ส.ส. นะครับ ซึ่ง สว. หรือ สมาชิกวุฒิสภา มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการเข้าไปควบคุมดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามคำแถลงนโยบายที่ให้ไว้ต่อรัฐสภา รวมทั้งบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และยังมีอีกหลายบทบาทหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เราคนไทยต้องเลือกคนดีมีความสามารถเข้าไป.เพื่อให้บ้านเมืองเราผ่านพ้นจากการเมืองที่น่าเบื่ออย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้.   ไลค์ & แชร์:20

Read More