จ.มหาสารคาม จัดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง

ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนชาวมหาสารคาม ร่วมในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร(ฉัตรทอง 9 ชั้น) ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในส่วนภูมิภาค จำนวน 76 จังหวัด เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม …

Read More
อบจ.สุรินทร์ เปิดสอบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 101 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 101 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 กันยายน 2560

Read More