อำเภอบรบือ

อำเภอ บรบือ เป็นอีกหนึงอำเภอที่หากนั่งรถ จากกรุงเทพฯ จะต้องผ่าน ก่อนจะถึง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มี มันแกว เยอะมาก...และขึ้นชื่อว่ารสชาติ อร่อย หากแวะมาบรบือ ก็ลองชิมได้. คำขวัญอำเภอ มันแกวมากเหลือ เกลือใต้ดินมากมี ผ้าไหมดีมากค่า งามสง่าสวนหนองบ่อ ศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่จุมคำ รสหวานล้ำแตงโม ข้อมูลทั่วไป ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของอำเภอบรบือ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2440 ในสมัยนั้นอำเภอบรบือ มีชื่อว่าอำเภอ ปัจจิมสารคาม ต่อมา ในปี พ.ศ. 2453ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอท่าขอนยาง และปี พ.ศ. 2457 ได้มี การเปลี่ยนชื่ออำเภออีกครั้ง ซึ่งขณะนั้นหม่อมเจ้านพมาศ มลรัตน์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ประทานนามอำเภอใหม่จากอำเภอท่าขอนยาง เป็นอำเภอบ่อระบือ ภายหลังการเขียนอักษรเพี้ยนเป็น บรบือ จึงเป็นที่มาของชื่ออำเภอบรบือ มาจนถึงทุกวันนี้ เนื้อที่ อำเภอบรบือ มีพื้นที่ทั้งหมด 723…