บ้านแพง

บ้านแพง  ต.แพง  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามไปทางทิศตะวันตก 37 กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอโกสุมพิสัย 9 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ริมถนนสายมหาสารคาม – ขอนแก่น บ้านแพงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมบึงแพง มีพื้นที่ทั้งหมด 8,116 ไร่  บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านจะเป็นทุ่งนา  ที่ราบลุ่มกว้างใหญ่  บ้านแพงแบ่งเป็น  5 หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ 1, 9 , 11 , 13 และ 14  ประชากรทำนาเป็นอาชีพหลัก  ทอเสื่อเป็นอาชีพเสริม  อาศัยน้ำฝนในการทำนาและปลูกกก     บ้านแพงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่หมู่บ้านหนึ่ง  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2366  เมื่อ 179 ปีมาแล้ว  เริ่มแรกของการตั้งหมู่บ้าน  ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านงิ้ว  บ้านโนนซึ่งอยู่ในอำเภอวาปีปทุมในปัจจุบัน  โดยมีผู้นำในกลุ่ม  คือ …

วัดหนองเหล็ก โกสุมพิสัย

   วัดบ้านหนองเหล็ก ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย เมื่อต้นเดือนมกราคมครับ เป็นวัดที่มีความงดงามทางด้าน สถาปัตยกรรมซึ่ง สวยงาม อย่างที่เห็นในภาพเลยครับ. เจ้าอาวาสวัดที่สร้างความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาให้กับวัดและหมู่บ้านนี้คือ พระสุนทรธรรมภาณี (พระคุณเจ้าสอน สุนทโร) อดีตเป็นเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย ปัจจุบันมรณภาพไปแล้ว จากความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและหลวงปู่สอนของชาวบ้านในละแวกนั้น ทำให้มีการจัดสร้างพุทธวัตถุ และพุทธสถาณจำนวนมากภายในวัด ซึ่งนำโดยพระมหากมลศิลป์ กมสินโน(เจ้าอาวาสวัดเขากำแพง พระอุปฐากของหลวงปู่สอน)พร้อมด้วยชาวบ้านที่เป็นศิษยานุศิษย์วัดเขากำแพง ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีครับ ขอขอบคุณภาพสวย ๆ คุณ woarwit seanphala  มากเลยครับที่ส่งภาพสวย ๆ สถานที่น่าสนใจมาให้ผมลงในเว็บไซต์ แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม. เพื่อน ๆ คนไหนมีภาพสถานที่น่าสนใจก็ส่งมาได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์กับจังหวัดเราครับ