รวมสุดยอดผ้าไหมถิ่นอีสาน ครั้งแรกกับงาน “ร้อยแก่นสารสินธุ์ 4 ลายศิลป์ ถิ่นแดนไหม”

“ร้อยแก่นสารสินธุ์ 4 ลายศิลป์ถิ่นแดนไหม” มหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม สินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นระหว่างวั นที่ 20- 24 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Read More

บ้านแพง

บ้านแพง  ต.แพง  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม  ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามไปทางทิศตะวันตก 37 กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอโกสุมพิสัย 9 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ริมถนนสายมหาสารคาม – ขอนแก่น บ้านแพงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมบึงแพง มีพื้นที่ทั้งหมด 8,116 ไร่  บริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านจะเป็นทุ่งนา  ที่ราบลุ่มกว้างใหญ่  บ้านแพงแบ่งเป็น  5 หมู่บ้าน คือ  หมู่ที่ 1, 9 , 11 …

Read More